AKADEMIA 2020 main menu

Home Zamówienia Kalendarium Projekt Kontakt

AKADEMIA 2020

Granicę między marzeniami a rzeczywistością wyznacza człowiek. Siła mocy ludzkiej wyobraźni może tę granice przesuwać i zmieniać otaczający świat. Aby stało się to możliwe potrzebne jest jednoczesne zaistnienie kilku czynników: siły przekonywania i energii działania, woli ludzkiej, zrozumienia potrzeb, a nade wszystko wsparcia dysponentów środków finansowych, bez których marzenia się nie urzeczywistnią. Ten szczęśliwy zbieg zdarzeń właśnie nastąpił w historii Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Społeczność akademii od lat wyrażała swe oczekiwania na radykalną zmianę warunków funkcjonowania uczelni. Pomoc nadeszła zewsząd: od władz miasta i województwa po ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Głos studentów i pedagogów został usłyszany, zrozumiany i przyjęty jako ważne zadanie nadchodzącego czasu. Bezpieczne i twórcze funkcjonowanie uczelni będzie tego potwierdzeniem przez dziesięciolecia i z pewnością przysporzy "muzycznej Bydgoszczy" i całemu regionowi chwały na miarę znaczącej kultury polskiej w Europie i świecie.

Jeszcze chwila, a osadzimy pierwsze kamienie pod budowę nowej siedziby uczelni, a na nich powstaną mury, w których nasza społeczność znajdzie swoje miejsce. Te mury będą powstawać zgodnie z projektem, normami technologicznymi i sztuką architektoniczną, ale będą też stale wzmacniane spojrzeniami, myślami i gorącymi oczekiwaniami społeczności akademii widzącej w nich SWÓJ DOM. Jego mieszkańcy, bezpieczni i szczęśliwi podzielą się z wszystkimi MUZYKĄ, która nie tylko łagodzi obyczaje, ale i uświęca życie człowieka.

Rekor AMFN prof. dr hab. Jerzy Kaszuba

LISTA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

Konkurs na prace projektowe dotyczące opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej obiektu Akademii Muzycznej
imienia F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy

ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy
Wyniki konkursuPobierz
Lista prac konkursowychPobierz
Zaposzenie na ogłoszenie wynikówPobierz
Pismo przewodnie do odwołaniaPobierz
OdwołaniePobierz
 Regulamin konkursu Pobierz
Polisa ubezpieczeniowa- odpowiedźPobierz
 Materiały do projektowania Pobierz
 Załączniki Pobierz
 Formularze Pobierz
Odpowiedź na pytania 18.01 Pobierz
Odpowiedzi na pytania 22.01Pobierz
Odpowiedzi na pytania 27.01Pobierz
Informacja Organizatora KonkursuPobierz
Mapa -  zakres MPZPPobierz
Odpowiedzi na pytania 9.02Pobierz
Decyzja o zatwierdzeni dokumentacji geologiczno-inżynierskiejPobierz
Dokumentacja geologiczno-inżynierskaPobierz
Odpowiedzi 11.02Pobierz
Lista ostatecznie dopuszczonych do konkrsuPobierz
Zawieszenie udzialu Manufaktury TechnologicznejPobierz
Odpowiedzi 22.02Pobierz
Raster MPZPPobierz
Odpowiedzi 23.02.16Pobierz
Odpowiedzi MPZPPobierz
Odpowiedzi 29.02.16Pobierz
Nagroda pieniężnaPobierz
Rekomendacja SARPPobierz
Odpowiedzi 06.03.16Pobierz
Odpowiedź - termin składania pracPobierz

 • 15 wrzesień 2015r.

  Podpisanie Listu intencyjnego pomiędzy Akademią a IQ Development. Na mocy tego porozumienia strony zobowiązały się do wspólnych działań na rzecz utworzenia Domu Studenckiego na terenach bezpośrednio przylegających do działki Akademii. galeria zdjęć


 • 3 kwiecień 2015r.

  Powołanie Zespołu Roboczego projektu AKADEMIA 2020.


 • 14 listopad 2014r.

  Podpisanie w Pałacu w Ostromecku Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w którym projekt Akademia 2020 został zapisany jako przedsięwzięcie priorytetowe. galeria zdjęć


 • 6 październik 2014r.

  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Piotr Żuchowski podczas inauguracji roku akademickiego AMFN potwierdza zaangażowanie Ministerstwa w przyszłą budowę kampusu uczelni.galeria zdjęć


 • 12 wrzesień 2014r.

  Na wspólnej konferencji Rektor AMFN oraz Prezydent Bydgoszczy ogłaszają plany budowy nowego kampusu uczelni i powiązanej z nią inwestycji Urędu na ul. Świętojańskiej. galeria zdjęć


 • 20 marzec 2014r.

  Wizyta Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kutury i Dziedzictwa Narodowego - prof. dr. hab. Wiktora Jędrzejca w Bydgoszczy. Wizyta miała na celu omówienie możliwości skorelowania planów inwestycyjnych Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, ZSM im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy. galeria zdjęć


 • 30 grudzień 2013r.

  Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy dotycząca przekazania na rzecz uczelni terenów przy ul. Chodkiewicza 9-11. galeria zdjęć


 • 06 listopad 2013r.

  Wizyta Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego dr Moniki Smoleń galeria zdjęć


 • 20 czeriwec 2012r.

  Wizyta Rektor AMFN prof. zw. dr hab. Marii Murawskiej wraz z Rektorem Elektem prof. zw. dr hab. Jerzym Kaszubą w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w celu omówienia możliwości pozyskania przez Akademię budynku NFZ przy ul. Słowackiego 3. Na spotkaniu z Prezydentem Miasta Bydgoszczy - p. Rafałem Bruskim po raz pierwszy pojawiła się koncepcja budowy nowego kampusu uczelni w atrakcyjnym punkcie miasta.

Projekt

Projekt o roboczej nazwie AKADEMIA 2020 zakłada zaprojektowanie, budowę i wyposażenie nowej siedziby Akademii Muzycznej imienia F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Do nowego obiektu przeniesiona zostanie działalność uczelni, zlokalizowana do tej pory w kilku budynkach na terenie Bydgoszczy. Ponadto w nowych strukturach mają znaleźć się przestrzenie dotychczas niedostępne dla naszych studentów, takie jak pełnowymiarowa estrada czy sale ćwiczeń indywidualnych. Lista funkcji i pomieszczeń nowego obiektu uczelni stanowiła przedmiot blisko dwuletnich konsultacji w środowisku akademickim, dlatego można śmiało stwierdzić, że kampus AMFN będzie "uszyty na miarę" potrzeb naszej Akademii.

Nowa inwestycja zostanie zlokalizowana w administracyjnym obszarze centrum miasta, pod adresem Chodkiewicza 9-11. Wielkość działki przekracza 3ha, natomiast wielkość obszaru zabudowy to około 4 500 m2. Położenie nieruchomości stanowi wręcz idealne rozwiązanie urbanistyczne. Nowy kampus powstanie na terenach, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego mają przeznaczenie dla nauki, edukacji i rekreacji. Dzięki temu, nasz nowy budynek ma szansę stać się istotnym punktem tworzącego się miasteczka uniwersyteckiego w centrum Bydgoszczy. Dodatkowo, według koncepcji planistów miejskich, nowy obiekt AMFN może przyczynić się do rozciągnięcia obszaru bydgoskiej dzielnicy muzycznej (koncepcja przedłużenia ul. Paderewskiego, dzięki czemu Filharmonia Pomorska i Akademia Muzyczna znajdą się na jednej osi architektonicznej wyznaczonej przez ulicę) rewitalizując obszary do tej pory niewykorzystywane. Znajdująca się w obszarze działki inwestycyjnej glinianka pozwala zaadaptować przestrzeń na park rekreacyjno-wypoczynkowy.

Planowany budżet inwestycji wynosi ponad 100 mln zł, natomiast termin realizacji całego procesu inwestycyjnego określany jest na 60 miesięcy. Środki finansowe pochodzić będą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, krajowych konkursów dotacyjnych, jak również z puli funduszy unijnych zarządzanych przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Urząd Miasta Bydgoszczy przyczynił się do realizacji inwestycji przekazując nieodpłatnie ziemię pod budowę przyszłej siedziby Akademii.

Szczegółowe informacje dotyczące parametrów nowego obiektu AMFN zostaną zamieszczone po wyborze koncepcji architektonicznej.

KONTAKT

Akademia Muzyczna
imienia F. Nowowiejskiego
w Bydgoszczy

ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz
tel. 52/ 321 05 82 fax. 52/ 321 23 50
NIP: 554-031-32-25
REGON: 000842390

Zespół projektowy


 • Kierownik Projektu

  tel. 52 / 321 11 42
  projekt@akademia2020.pl

 • Dział Finansowy

  tel. 52 / 321 05 82 wew. 41
  finanse@akademia2020.pl

 • Dział Techniczny

  tel. +48 664 424 343
  technika@akademia2020.pl

 • Dział Prawny - Zamówienia Publiczne

  tel. 52 / 321 11 42
  zamowienia@akademia2020.pl